تجارت

در مورد واژگان دریایی چه می دانید؟

آیا تا کنون درباره اصطلاحات و واژگان دریایی اطلاعاتی داشته اید؟ متخصصان و دریانوردان واژگان دریایی و اصطلاحاتی را برای نام گذاری رخداد های طبیعی سواحل و دریا ها قرار داده اند . اگر علاقه مند به این واژگان دریایی هستید باری دیگر نگاه زیبایتان را مهمان مقاله ای از سایت تخلیه و بارگیری مسلم نمایید.

واژگان دریایی

واژگان دریایی (marine vocabulary)

واژگان دریایی از جمله اصطلاحاتی است که دانشمندان و زمین شناسان و دریانوردان و زمین شناسی بر روی رخداد های طبیعی زمین، در کناره های دریاها و سواحل و جزایر نام نهاده اند.

Active margin

ناحیه ای شامل فلات قاره، شیب قاره و یک تراشه اقیانوسی

Alongshore

در کنار ساحل

Parallet to and near the shoreline, same as LONGSHORE

امتداد ساحلی موازی و نزدیک به خط ساحلی

Astronomical

جزر و مد نجومی

The tidal levels and character which would result from gravitational effects,e.g. of the Erth, Sun ana moon, without any atmospheric influences

تراز های کشنده و ویژگی که از اثرات گرانشی زمین، خورشید و ماه ناشی میشود بدون هیچ گونه اثرات جوی

Backshore

پس کرانه

1)The upper part of the active BEACH above the normal reach of the tides (high water),but
affected by large waves occurring during a high

1)بخش فوقانی یک ساحل فعال در بالای محدوده ای معمول کشندها (مد دریا)، اما متاثر شده است به وسیله امواج بلندی در طول یک بالا آمدگی آب روی می دهند.

2)The accretion or erosion zone , located landward of ordinary high tide, wich is normally wetted only by storm

2)ناحیه تجمع یا فرسایش، واقع در سمت خشکی مد عادی، که معمولا فقط به وسیله کشندهای ناشی از توفان مرطوب می شود.

Backwash

واشویه، پس شست

The seaward return of the water following the uprush of the waves. also called backrush or run down

برگشت آب به سمت دریا در پی بالاروی آب در اثر امواج پایین روی آب یا پایین روی نیز نامیده می شود

واژگان دریایی


water of waves thrown back by an obstruction such as a ship, BREAKWATER,CLIFF, ect

پرتاب آب به عقب در مواجه شدن امواج با یک مانع مثل یک کشتی، موج شکن، صخره و غیره

Backwash ripple mark

موج نقش واشویه، موج نقش پس شستنی

Low amplitude ripple marks formed on fine sand the BACKWASH of the waves

سطوح مواج دامنه کوتاه که در اثر پایین روی امواج روی ساحل نرم تشکیل می شوند.

Bank

کناره

The rising ground bordering a lake ,river or sea

قسمت بالا آمده حاشیه دریاچه_ رودخانه و یا دریا _ بالا آمدگی مرز خشکی یک دریاچه، رودخانه یا دریا

Bar

سد شنی، برآمدگی ماسه ای

An offshore ridge or mound of sand ,GRAVEL, or other unconosolidated material wivh is submerged (at least at high tide), especially at the mouth of a river or ESTUARY, or lying parllel to , and a short distance from, the BEACH

یک پشته ی دور از ساحل یا برآمدگی ماسه، گراول یا مواد غیر یکپارچه که (حداقل در مد بالا) به آب غرق شده است. به ویژه در دهانه ی یک رودخانه یا مصب، یا به موازات و در فاصله کوتاهی از یک ساحل کشیده شده است. پشته رسوبی واقع در حد نهایی ناحیه ساحلی

Barrier beach

دریا کنار، سد یا مانع ساحلی

a bar essentially parallet to the shore, with has been built up so that its crest rises above the normal high water level. also called BARRIER ISLAND and OFFSHORE BARRIER

یک برآمدگی رسوبی که اصولا به موازات ساحل بالا آمده است به گونه ای که تاج آن به بالای تراز نرمال مد دریا صعود کرده است. جزیره برآمدگی رسوبی و برآمدگی رسوبی دور از ساحل نامیده می شود.

barrier island

جزیره سدی

A detached portion of BARRIER Beach between two inlets

یک بخش جداشده از سد ساحلی بین دو خور یا دهانه رودخانه _ یک بخش جداشده از یک برآمدگی رسوبی بین دو خور

Barrier spit

زبانه شنی سدی، دماغه، شبه جزیره رسوبی

similar tto a BARRIER ISLAND, only connected to the mainland

مشابه یک شبه جزیره رسوبی که تنها به خشکی متصل است.

Bathymerty

ژرفاسنجی،عمق سنجی

The measurements of DEPTH of water in ocean, seas and lakes, also the information derived from such measurement

اندازه گیری عمق های آب در اقیانوس ها، دریاها، دریاچه‌ها، همچنین اطلاعاتی که از چنین اندازه گیری هایی حاصل می شود.

bay

خلیج شاخابه

A recess or INLET in the shore of a sea or lake between two capes or headlands, not as a GULF but larger than a COVE. BIGHT, EMBAYMENT

یک تورفتگی یا خور در ساحل یک دریا یا دریاچه بین دو دماغه یا پرتگاه، به بزرگی یک خلیج نیست ولی بزرگ تر از خلیج کوچک است. همچنین به خلیج کوچک خلیج محصور مراجعه شود.

واژگان دریایی

شرکت تخلیه و بارگیری مسلم در امر بارگیری و تخلیه محموله ها و کالا های شما عزیزان می تواند یاری رسانتان باشد. جهت سفارش و رزرو می توانید با کارشناسان ما در تماس بوده و با استفاده از کادر مجرب و حرفه ای و همچنین تجهیزات بندری مناسب برای بارگیری و تخلیه بهره مند گردید و از خدمات ما استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا